Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolen ved Bülowsvej
Mobil menu

Værdigrundlag

Skolen ved Bülowsvej er en populær folkeskole beliggende på Frederiksberg C. Skolen ligger i smørhullet mellem blandt andet Landbohøjskolens Have og Sankt Jørgens Sø. I modsætning til de fleste byskoler er skolens bygninger forbundet af et stort grønt gårdrum, der indgår i skolens dagligdag. Her kan du læse mere, om de værdier vi har på Skolen ved Bülowsvej.

Børneværdigrundlag

Anerkendelse og respekt 

På Skolen ved Bülowsvej udviser vi anerkendelse og respekt ved: 

• At møde det enkelte barn med tydelige rammer og tilpas udfordrende krav 

• At kommunikere respektfuldt om og med hinanden 

• At prioritere socialt ansvar for at skabe trygge åbne rammer 

 

Tydelige mål 

På Skolen ved Bülowsvej vægter vi tydelige mål ved: 

• At børnene ved hvad de skal lære, hvordan de skal gøre og hvorfor 

• At børnene arbejder med faglige, sociale, individuelle og fælles mål 

• At børnene udvikler kunnen i at evaluere og reflektere over egen indsats og læring 

 

Samarbejde og medansvar 

På Skolen ved Bülowsvej søger vi at sikre samarbejde i børnegruppen ved: 

• At have fokus på skabelse af positive fællesskaber 

• At støtte op om udvikling af selvindsigt i faglige og sociale sammenhænge 

• At skabe et fælles ansvar for gruppens trivsel og gennem mulighed for fælles dialog 

 

Udvikling og forandring 

På Skolen ved Bülowsvej søger vi at skabe grundlag for udvikling ved: 

• At efteruddanne lærere, pædagoger og ledelse 

• At skabe mulighed for kollegial supervision/sparring 

• At vi inddrager børnene i udviklings/forandringsprocesser idet omfang det giver mening 

 

Arbejdsmiljø og medindflydelse 

På Skolen ved Bülowsvej søger vi at sikre børnenes arbejdsmiljø og medindflydelse ved: 

• At skabe mulighed for at det enkelte barn kommer til orde 

• At børnene får mulighed for deltagelse i elevråd både lokalt og kommunalt 

• At gennemføre årlige trivselsundersøgelser 

 

Forældreværdigrundlag

Anerkendelse og respekt 

På Skolen ved Bülowsvej udviser vi anerkendelse og respekt ved: 

• At have en tydelig og konstruktiv dialog i god tone 

• At inkludere forældrene i deres børns skolegang gennem tillidsfuld dialog 

• At vise professionel interesse for forældrene i forhold til deres børns udvikling og trivsel 

 

Tydelige mål 

På Skolen ved Bülowsvej vægter vi tydelige mål ved: 

• at kommunikere faglige, sociale, individuelle og sociale mål 

 

Samarbejde og medansvar 

På Skolen ved Bülowsvej søger vi at sikre samarbejde med forældregruppen ved: 

• At forventningsafstemme med forældrene ud fra skolens værdier 

• At indgå i tæt samarbejde om børnenes trivsel, udvikling og læring 

• At bakke op om fælles arrangementer 

• At tydeliggøre faglige krav til eleverne på en sådan måde, at forældrene

har mulighed for at bakke op om det hjemme 

 

Udvikling og forandring 

På Skolen ved Bülowsvej søger vi at skabe grundlag for udvikling ved: 

• At have en åben og tillidsfuld dialog med Skolebestyrelsen 

 

Arbejdsmiljø og medindflydelse 

På Skolen ved Bülowsvej søger vi at sikre forældrenes medindflydelse ved: 

• At tydeliggøre personale og ledelses tilgængelighed i forhold til forældre 

• At anerkende vigtigheden af forældrenes rolle i skolen