Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolen ved Bülowsvej
Mobil menu

Læring & lektier

Når du har et barn, der er elev på Skolen ved Bülowsvej, bliver dit barn udviklet personligt, socialt og fagligt.

For at sikre den størst mulige udvikling er Skolen ved Bülowsvej ikke en lektiefri skole. Vi bakker op om den veldokumenterede viden om, at lektier under de rette omstændigheder fremmer læring.

Lektier på skolen ved Bülowsvej er et begreb, der blandt andet dækker:

 • Læring via læsning
 • Læsning ifølge læsepolitikker, læseplaner og lignende retningslinjer, der svarer til elevens alder og læsekompetence.
 • Læring via opgaver
 • Opgaver, der kan variere i form og indhold, og som matcher elevens faglige niveau og har en tydelig sammenhæng med undervisningen.
 • Læring via reflekteret træning
 • Træning af allerede tilegnede færdigheder – digitalt og analogt.
 • Læring via træning i at ’lære at lære’
 • Styrke de generelle såkaldte ’læringskompetencer’.

 

Lektier på Skolen ved Bülowsvej samler skolen, medarbejderne, forældre og elever:
Hvad gør skolen?

 • Det er skolens ansvar, at elevens læring er i overensstemmelse med Folkeskoleloven.
 • Skolen giver rammerne for, at lektier kan laves på skolen med voksenstøtte til rådighed – eksempelvis ved at skabe rum for, at der kan laves lektier i fordybelsestiden.


Hvad gør medarbejderne?

 • Det er medarbejderens ansvar med afsæt i professionelle vurderinger og samarbejde at udøve et kvalificeret skøn over lektiernes omfang, indhold og form.
 • Medarbejderen gør information omkring undervisningens læringsindhold og elevernes hverdag på skolen tilgængelig via ugeplaner i Skoleintra, analoge materialer, minuddannelse.net og gennem mentorordningen.
 • Medarbejderne sikrer, at lektier bliver fulgt op af feedback


Hvad gør forældre- og værge?

 • Skolen forventer, at forældre/værge bakker op og afsætter tid uden for skoletiden til barnets læring og lektier.
 • Forældre/værge italesætter lektier som en naturlig, forventelig og positiv del af skoletiden og følge med på skolens platforme for gennem refleksion og samtaler at understøtte den læring, der foregår på skolen.
 • Forældre/værge skal i tilfælde af ekstraordinært fravær sørge for, at barnet opnår undervisningstilsvarende læring.
   

Hvad gør eleven selv?

 • Skolen opfordrer eleven til at lave lektierne så godt og grundigt som muligt for at skabe den størst mulige læring.


Retningslinjerne er udfærdiget af ledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen, april 2016

 

 Vedtaget i skolebestyrelsen, april - 2016