Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolen ved Bülowsvej
Mobil menu

Elevplaner og karaktergivning

Skolen ved Bülowsvej vurderer elevernes faglige præstation i fagrækken forud for skole-hjem-samtalerne i efteråret og i foråret. Foruden den faglige vurdering indgår også en vurdering af elevernes personlige, sociale og alsidige kompetencer.  

Disse vurderinger udgør den samlede elevplan for børnene og er gældende for alle klasser.

  • Elever på alle klassetrin vurderes i henhold til Undervisningsministeriets oversigt over elevplaner på det enkelte klassetrin. Den findes her
  • Der vurderes på kompetenceområder ud fra fagene, som man kan læse mere om her
  • Vurderingerne på 1.-7. klassetrin er i henhold til elevernes faglige sikkerhed og kompetenceniveau (5 trin)
  • De faglige vurderinger på 8. og 9.årgang er i form af karakterer. Karakterskalaen findes her (karakterskala)
  • Vurderingerne omfatter børnenes personlige, sociale og alsidige kompetencer.

Elevplanerne med skolens vurderinger skal være forældre og børn i hænde senest sidste hverdag før skole-hjem-ugerne.

Elevplanerne kan findes i Skoleportalen, hvor også ugeplaner forefindes. Se vejledning på Aula.

Op til skole-hjem-samtalerne arbejdes i undervisningen med børnenes refleksioner over egen læring både fagligt og socialt.

Det er børnenes egne perspektiver samt elevplanerne, der danner grundlag for skole-hjemsamtalerne. Det er en grundlæggende tanke, at dialogen ved skole-hjem-samtalerne altid involverer børnene selv. På alle årgange.

Når der ved skole-hjemsamtalerne laves aftaler og sættes fremadrettede mål, der skal følges op på, noteres disse i meddelelsesbogen, således er de tilgængelige for alle relevante lærere og pædagoger omkring barnets udvikling.

 

Ledelsen/skolebestyrelsen – november 2020