Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolen ved Bülowsvej
Mobil menu

Regler for mobiltelefoner

Vi kan konstatere, at flere og flere børn har og anvender mobiltelefoner i en tidligere alder end vi før har set, og derfor har vi set os nødsaget til at udforme et regelsæt, der kan være med til at sikre: 

 • En højere grad af fordybelse 
 • Et øget fokus på personlig kontakt samt fysisk og nærværende tilstedeværelse 
 • Større ro hos både elever og lærere 
 • Et lavere konfliktniveau – mindre ”social stress” 
 • Bedre socialt miljø 
 • En højere af læringsparathed og læringseffekt 
 • Reflekteret bevidsthed om digital kultur
   

Ved brud på reglerne vil enhederne blive inddraget, og de kan herefter afhentes på kontoret ved dagens afslutning af elevernes forældre. 
For alle afdelinger er gældende, at forældre kan kontakte skolens kontor i skoletiden og det pædagogiske personale i SFO tiden, hvis der måtte være behov for at tale med sit barn. Information om telefonnumre kan findes på Aula.

Eleverne medbringer mobiltelefoner på eget ansvar. 

Skolen ved Bülowsvej inklusive SFO Thorvald og Klub Tempeltræet kan ikke gøres ansvarlige for ødelagte eller bortkomne mobiltelefoner. Forældrene er fuldt ansvarlige for alle mobiltelefoner, der medbringes i skole, SFO og Klub, så hvis man er utryg ved at give sit barn en mobiltelefon med, så skal man lade være. 

Indskoling: 
Hele indskolingshuset er overordnet set en mobilfri zone. 

 • 0-2. årgang fri for egen mobiltelefoner i skoletiden. Dvs. elevernes egne mobiltelefoner må ikke medbringes og anvendes i undervisning og/eller frikvartererne.  
 • 3. årgang er undtaget af denne regel, da større dele af eleverne selv går hjem efter skole. Derfor må 3. årgang kun medbringe og anvende deres egen mobiltelefoner for at informere forældre om afgang fra skolen. Elevernes mobiltelefoner skal være slukket og anbringes et sikkerhedsskab.  
 • På SFO’en er der en undtagelse på den fælles multimediedag (se særskilt bilag om mediedag) 

 
Legeaftaler skal så vidt muligt aftales dagen før, men I særlige tilfælde gives der lov til, at børnene kan ringe til forældrene på dagen med henblik på at lave en legeaftale.  

Det er vigtigt, at I som forældre stoler på, at personalet ringer til jer, hvis vi skønner det nødvendigt med hensyn til sygdom eller andre problemer.  

Mellemtrin og udskoling: 
Mobiltelefoner kan anvendes som en del af undervisningen, når lærere eller pædagoger vurderer, at det giver mening. 

Alle elever på mellemtrin og udskoling har et sikkerhedsskab med personlig kode. 

 • Eleverne skal låse alle deres digitale enheder ind i deres skab inden første time starter. 
 • Den lærer, som har første time, har ansvaret for, at dette sker. 
 • Eleverne må først tage deres enheder ud igen efter sidste lektion, med mindre en lærer giver lov til andet i forbindelse med sin undervisning. 
 • Hvis eleverne ikke er i deres klasselokale i første lektion (f.eks. i forbindelse med krea-fag og idræt) skal eleverne stadig huske at låse enhederne inde i klasseværelset, inden de går til time. 

 

Særligt gældende for udskolingen: Eleverne må gerne bruge deres mobiltelefoner i pauserne men kun uden for skolens område. 

 

Skolebestyrelsen – marts 2017