Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolen ved Bülowsvej
Mobil menu

Retningslinjer for skole-hjem-samtaler

Skolen ved Bülowsvej vægter skole-hjem-samarbejdet højt. Derfor har vi udformet retningslinjer for afholdelse af skole-hjem-samtalerne.

Generelt:

Forældre til børn på skolen tilbydes to samtaler på et skoleår, der sikrer samarbejdet mellem skole og hjem omkring børnenes personlige, sociale og faglige udvikling. Der er afsat 15 minutter pr. skole-hjemsamtale.

Børnene deltager som udgangspunkt altid selv i samtaler, der vedrører dem.

Samtalerne planlægges til afholdelse i efteråret og foråret.

Der sikres en rimelig tidsfrist i forhold til udmelding af tidspunkter for skole-hjem-samtale (uge, dato, tid) fra skolens side til forældrene (senest én måned før afholdelse).

Tilmelding sker via AULA. Alle forældre har lige mulighed for at tilmelde sig efter ”først til mølle-princippet”. Forældrene kan bytte indbyrdes, hvis der måtte være behov for det. Teamet bedes orienteret på forhånd.

Undtagelsesvis kan man henvende sig til klasseteamet, hvis det er helt umuligt at finde en tid på anden vis.

Særligt gældende for mellemtrin og udskoling:

Samtaler kan ligge i både morgenbåndet (8.00 – 9.30) og i eftermiddagsbåndet (13.35 – 17.00).

Eleverne vil i morgenbåndene kunne vælge at møde ind til undervisning kl. 9.45 i den uge. De vil blive tilbudt særlige faglige forløb og mulighed for at arbejde med opgaveløsning. Mulighederne for, hvad eleverne kan og skal, herunder beskrivelse af de faglige forløb for denne uge, kommunikeres tydeligt via Aula og ugeplan i ugen op til skole-hjem-samtaleugen.

Ugen er en såkaldt A-uge, hvor skemaet er opbrudt, og hvor undervisningen stopper kl. 13.35. Det vil sige før eftermiddagsbåndet.

I denne uge er det retningslinjen, at faglærerne i en klasse varetager undervisningen. Ugen planlægges og kommunikeres til forældrene i ugeplanen eller i særskilt besked, hvor det fremgår, hvad ugen indeholder.

Særligt gældende for Indskoling:

I indskolingen planlægges samtalerne hovedsageligt i tidsrummet 8.00-17.00.  

Ved samtalen deltager forældrene, barnet og klassens team; som udgangspunkt dansk- og matematiklæreren samt klassens pædagog.

Bestyrelsen – November 2020