Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolen ved Bülowsvej
Mobil menu

Ekstraordinært fravær

På Skolen ved Bülowsvej opfordrer vi til, at familierne tilrettelægger deres ferie inden for skolens normale ferieperiode.

Ekstraordinært fravær udover 3 dage anbefales som udgangspunkt ikke af skolen fordi:

 • Fravær i utide kan påvirke dit barns venskaber i klassen
 • Fravær i utide kan gå ud over samarbejdet i klassen, såvel fagligt som socialt
 • Fravær i utide kan gøre det svært at leve op til skolens forventninger og undervisningsministeriets krav
 • Fravær i utide kan kollidere med særlige undervisningsforløb som f.eks. tværfaglige forløb eller projektuger
 • Fravær i utide kan kollidere med prøver, test og målinger, hvor deltagelse (også forberedelse) er obligatorisk
 • Hvis dit barn er en del af skolens særlige indsatser, som udløser ekstra resurser, vurderer afdelingens leder, om resursen bortfalder
 • Lærere og pædagoger er ikke forpligtet til merarbejde i tilfælde af ekstraordinært fravær
   

Vælger I, trods opfordringen og anbefalingen, alligevel at være fraværende, følges følgende procedure:

 • Skal dit barn være fraværende i op til 3 hverdage, adviseres mentor
 • Skal dit barn være fraværende i mere end tre dage, adviseres mentor og afdelingens leder, som skal have skriftlig besked via Aula om fraværets længde og karakter


Hvilke forpligtelser følger som forældre ved ekstraordinært fravær uden for skolens normale ferier?

  • At bruge ugeplaner mv. til at holde sig orienteret om status og kommende aktiviteter/læringsmål
  • At sørge for at dit barn indhenter det forsømte i fagene
  • At være særlig opmærksom på og understøttende ift., at dit barn kommer ordentligt og trygt tilbage i de sociale relationer på skolen
  • At sørge for at dit barn kommer læringsparat tilbage til skolen/klassen, og eventuelt efter aftale med lærere eller pædagoger har forberedt et fagligt oplæg

Fravær af anden karakter end ferie såsom i forbindelse med sorg, kriser i familien mv. bør altid ske i tæt dialog med skolen.

Obs:

Når du som forældre anmoder om ekstraordinært fravær skal du forholde dig til at undervisningspligten overholdes jf. fraværsbekendtgørelsen, hvor det er anført:

”Forældre eller værge må ikke lægge hindringer i vejen for, at barnet opfylder undervisningspligten. Barnets forældre eller værge kan selv påtage sig ansvaret for barnets undervisning. Undervisningen skal leve op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen..”

Retningslinjerne er udfærdiget af ledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen, april 2015.