Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolen ved Bülowsvej
Mobil menu

Lejrskoler

Principper vedrørende lejrskoler
 

Lejrskoleophold på 8. eller 9. klassetrin

Formål:
Lejrskolen har til formål at give eleverne mulighed for at beskæftige sig med emner og fagområder, som er tilknyttet undervisningen både før, under og efter lejrskoleopholdet.

Eleverne vil opnå kundskaber, færdigheder, holdninger og oplevelser i mødet med et andet miljø end deres daglige miljø. De opnår et øget kendskab til kulturer og historier fra det område, hvor lejrskolen foregår. Ydermere er det et mål for lejrskolen at udvikle elevernes fællesskab i klassen samt deres selvstændighed ved at begå sig i et nyt miljø.

Varighed:
Et lejrskoleophold må vare 5 dage.

Destination og transport:
På Skolen ved Bülowsvej har vi fokus på miljø og bæredygtighed, og derfor bestemmes lejrskolens destination ud fra et grønt perspektiv, hvor klimavenlig transport tages i betragtning. Dvs. at tog og bus er at foretrække frem for fly.

Økonomi:
Skolen yder et tilskud på 268,75 incl., moms pr. dag pr. deltagende elever og lærere.  Forældrene betaler parallelt hermed tilskud til forplejning. Det maksimalt tilladte beløb til dækning af forplejning er 70 kr. pr. dag (jf. Undervisningsministeriet).

Anden indtjening:
På Skolen ved Bülowsvej kan klassens forældre og elever, eventuelt i samarbejde med skolen, gennem rimelig fælles indtjening eller på anden måde i fællesskab være med skaffe midler til dækning af udgifter, der ligger ud over det bevilgede beløb. Initiativer for anden og yderligere indtjening drøftes og afstemmes mellem lærere og forældregruppen og det er helt afgørende, at alle elever har de samme deltagelses muligheder i lejrskoleturen, hvis eleverne selv er med til at skabe det økonomiske grundlag.

Der kan ikke igangsættes indtjeningsaktiviteter, som har et individuelt fokus og skaber unødigt pres på forældrenes økonomi.

Hvis der i forældregruppen ikke kan opnås enighed ift. anden indtjening inddrages ledelsen, som herefter vil rammesætte indtjeningsmulighederne for klassen.

Der kan ikke igangsættes indtjeningsaktiviteter, som har et individuelt fokus og skaber unødigt pres på forældrenes økonomi.

Hvis der i forældregruppen ikke kan opnås enighed ift. anden indtjening inddrages ledelsen, som herefter vil rammesætte indtjeningsmulighederne for klassen.

Drejebog for anden indtjening til lejrskoleopholdet:

7.klasse

 

I starten af skoleåret drøfter lærerne formålet med lejrskolen med eleverne – Hvad skal vi lære og hvad er vores fokus, når vi skal finde en destination for lejrskolen?

 

Elevernes og lærernes overvejelser og refleksioner om ovenstående fremlægges for forældrene på første forældremøde i efteråret på 7.klassetrin.

 

Herefter drøfter lærere og forældre rammerne for lejrskolen i henhold til principperne for lejrskolen, herunder særligt for ”anden indtjening”.

 

På 7.årgang har man mulighed for anden indtjening ved:

 

  • at årgangen organiserer en ”superpatrulje/mæglergruppe” i det store frikvarter, som har til formål at skabe aktivitetsmuligheder for børnene i A gården.
  • Diverse samarbejder med lokalvirksomheder eller sponsorater
  • Andre af ledelsen godkendte arrangementer ud fra princippet om, at det har afsæt i en fælles aktivitet.

 

8.klasse

 

På 8.klassetrin kan klasserne tjene ekstra til lejrskolen ved:

 

  • at indgå i mad- arrangementet, hvor forældrene inviteres til spisning på skolen
  • at sælge mad på skolens markedsdag, som eleverne har forberedt
  • Diverse samarbejder med lokalvirksomheder eller sponsorater
  • Andre af ledelsen godkendte arrangementer ud fra princippet om, at det har afsæt i en fælles aktivitet.

 

9.klasse

 

På 9.klassetrin kan klasserne tjene ekstra til lejrskolen ved:

 

  • Diverse samarbejder med lokalvirksomheder eller sponsorater
  • Andre af ledelsen godkendte arrangementer ud fra princippet om, at det har afsæt i en fælles aktivitet.

Ovenstående aktiviteter har afsæt i klassefællesskabet, og alle elever har mulighed for at deltage uanset social, økonomisk eller kulturel baggrund. Værdien i ekstraindsamlingen skabes ved, at alle har et fælles mål og der opstår fælles læring ved eksempelvis at skulle lave budgetter, skrive ansøgninger, lave reklamer/opslag samt tage kontakt til mulige interessenter - alt sammen noget som er en del af udskolingens faglige og sociale dannelse. 

Forsikring

Det er, jf. Frederiksberg kommunes retningslinjer, forældrenes ansvar, at deres børn er (rejse) forsikrede i forbindelse med lejrskolen.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 6. juli 2020